face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیغمبران و رسولان \ و برای مردم می ستایم (عبدالاحد داود اشوری)

و برای مردم می ستایم

" "عبارتی که در میان مسیحیان مشهور است این است: عظمت در بالا از آن خداست و در زمین صلح و برای مردم شادمانی.. در حالی که این سخن این چنین نبوده است بلکه چنین بوده است: عظمت در بالا از آن خداست و در زمین از آن اسلام و در میان مردم از آن احمد" "

عبدالاحد داود اشوری

اسقف پیشین موصل

عبدالاحد داود اشوری

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه