face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیام جاویدان \ گرد آوردن سنت نبوی (جاک رایسلر)

گرد آوردن سنت نبوی

" "و این احادیث که مجموعه آن سنت را بوجود می آورند, با دقت فراوان در نقل و نقد از صحابه روایت شده اند. و به این ترتیب مجموعه بزرگی از احادیث تدوین شده اند"¬¬¬ "

جاک رایسلر

شرق شناس فرانسوی

جاک رایسلر

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه