face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیام جاویدان \ قرآن و حدیث کنار به کنار (جاک رایسلر)

قرآن و حدیث کنار به کنار

" "قرآن به وسیله حدیث تکمیل می شود. و آن مجموعه ای از سخنان هستند که به کارها و دستورات محمد مرتبط می شوند و در حدیث عنصر اساسی را که در ذهن محمد در برابر اوضاع متغیر شکل می گرفته است مشاهده می کنید. سنت بیان کننده و مفسر قرآن است. و از آن بی نیازی حاصل نمی شود" "

جاک رایسلر

شرق شناس فرانسوی

جاک رایسلر

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه