face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیام جاویدان \ عقیده محکم (جورج سارتون)

عقیده محکم

" در ارکان پنج گانه اسلام چیزی که سبب نفرت و فرار غیر مسلمان شود وجود ندارد و با وجود سادگی این تکالیف و کمی تعداد آنها نیازی به وارد کردن اصلاح بر آنها نیست, تا در دل مسلمان اثبات شوند. ارزش عملی عقیده اسلامی دلیل ذاتی توان و نیرو و محکمی و انتشار آن است. "

جورج سارتون

سخنران در دانشگاه واشنکتن و هاروارد

جورج سارتون

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه