face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیام جاویدان \ رویدادی بزرگ (جورج سارتون)

رویدادی بزرگ

" ظهور اسلام یکی از پربارترین رویدادهای تاریخ انسانیت است. "

جورج سارتون

سخنران در دانشگاه واشنگتن و هاروارد

جورج سارتون

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه