face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیام جاویدان \ دین آرامش (اناتولی اندربوش)

دین آرامش

" "من برای نخستین بار در زندگی خود احساس آرامش و آسایش کردم و دانستم که زندگی من ارزش دارد. فهمیدم که خدایی را که نمی بینی و او تو را در هر جا می بیند به چه معنی است و کارهای تو را زیر نظر دارد و آنها را با میزان عادلانه می سنجد. تا به تو پاداش کارهایت را به روز قیامت بدهد" "

اناتولی اندربوش

ژنرال روسی

اناتولی اندربوش

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه