face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیام جاویدان \ تفاوتی میان عرب و غیر عرب وجود ندارد (گوستاولوبن)

تفاوتی میان عرب و غیر عرب وجود ندارد

" "مسلمانان با وجود تفاوت در ملیت در نگاه هم بیگانه محسوب نمی شوند. و تفاوتی در بهره بردن از تمام حقوق در میان یک مسلمان چینی با یک مسلمان عربی نیست. و بر این اساس حقوق اسلامی با حقوق اروپایی اختلاف فاحش دارد" "

گوستاولوبن

مورخ فرانسویی

گوستاولوبن

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه