face
صفحه اصلی \ شواهد \ پیام جاویدان \ از بزرگان بشریت (مایکل هارت)

از بزرگان بشریت

" "محمد تنها مردی در تاریخ است که در دو سطح دینی و دنیایی به شکل واضح و روشن موفق شد، همانا این اتحاد بی نظیر که در دین و دنیا با هم تاثیر برجای گذاشته است بر اثر تاثیر بزرگترین شخصیت در تاریخ بشریت بوده است:. "

مایکل هارت

نویسنده امریکایی

مایکل هارت

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه