face
صفحه اصلی \ شواهد \ مسیر رحمت و کرامت \ گرسنه ای بر جایی نمی ماند (بریشما بنکمرت)

گرسنه ای بر جایی نمی ماند

" "من دینی را نمی شناسم که به مانند اسلام برای زکات قواعدی دقیق وضع کرده باشد. و جامعه ایی که برای بیرون کردن زکات حریص باشد از فقر و محرومیت و آوارگی نجات می یابد. من فکر می کنم که اگر همه جهان به اسلام هدایت شوند و آن را بپذیرند, در روی زمین هیچ گرسنه و محرومی برجای نخواهد ماند" "

بریشما بنکمرت

مربی تایلندی که از بودیسم به اسلام گرویید

بریشما بنکمرت

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه