face
صفحه اصلی \ شواهد \ مسیر رحمت و کرامت \ امنیت و آرامش و صلح (لورين بوث)

امنیت و آرامش و صلح

" "رکوع و سجود در نماز مسلمانان روان آدمی را, انباشته از احساس امنیت و آرامش و صلح می کند. همگی نماز خود را با یاد خدا آغاز؛ و با درود و سلام بر یکدیگر پایان می دهند" "

لورين بوث

حقوقدان بریتانیایی

لورين بوث

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه