face
صفحه اصلی \ شواهد \ مسیر دانش و تمدن \ مسجد.. دانشگاه است (ستانلی لین پول)

مسجد.. دانشگاه است

" "تاهنوز مساجدی به مانند گذشته دانشگاه هستند؛ مساجد پر از طلاب دانش بود کسانی که انگیزه فراگیری آنان را گرد آورده بود و برای شوق شنیدن سخنان دانشمندان در باره دین و شریعت و فلسفه، پزشکی و ریاضیات گرد آمده بودند، و دانشمندان هم از انحای عالم می آمدند و با زبان عربی سخن می گفتند آنجا هر طالب علمی از هر نژادی مورد استقبال قرار می گرفت " "

ستانلی لین پول

دانشمند بریتانیایی

ستانلی لین پول

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه