face
صفحه اصلی \ شواهد \ مسیر دانش و تمدن \ فرمانده مناسب کجاست؟ (مونتگمری وات)

فرمانده مناسب کجاست؟

" "اگر رهبر مناسب یافت شود که در باره اسلام دقیق و مناسب سخن بگوید ممکن است بار دیگر این دین به عنوان یکی از نیروهای اساسی بزرگ در جهان بروز کند" "

مونتگمری وات

شرق شناس بریطانیایی

مونتگمری وات

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه