face
صفحه اصلی \ شواهد \ مسیر دانش و تمدن \ عیب در ماست (یوبولدفایس)

عیب در ماست

" "باید برای ما واضح و آشکار شود که سستی مسلمانان و نه نقص آموزه های اسلامی سبب فساد گسترده در وقت حاضر شده اند" "

یوبولدفایس

اندیشمند اتریشی

یوبولدفایس

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه