face
صفحه اصلی \ شواهد \ مسیر دانش و تمدن \ بخوان.. فریاد اسلام است (روبرت پیر ژوزف)

بخوان.. فریاد اسلام است

" " بدون تردید اسلام که دین دانش و معرفت است, معتقدین به خود را با فراگیری دانش و عمل به آن فرا می خواند و این سخن گزافی نیست زیرا نخستین آیه قرآن کریم عبارتست از: بخوان به نام خدایت آن که آفرید" "

روبرت پیر ژوزف

استاد فلسفه در دانشگاههای فرانسه

روبرت پیر ژوزف

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه