face
صفحه اصلی \ شواهد \ مسیر دانش و تمدن \ از نشانه های غرور (مونتگمری وات)

از نشانه های غرور

" "مناسب است که تحقیق پیرامون تاثیرات اسلامی بر اروپا صورت بگیرد، در این زمانی که ارتباط مسلمانان با مسیحیان عرب و اروپائیان در این جهان واحد بیشتر شده است. ملاحظه شده است که نویسندگان مسیحی در اروپا در خلال قرون وسطی از اسلام صورتی ناقص و بی ریخت ارایه می دادند، اما به فضل تحقیقات محقیقین در قرن گذشته صورتی دقیق تر از اسلام شروع به بوجود آمدن کرده است، برای ارتباطات خوب با عرب و مسلمانان باید ما کاملا به بزرگی و فضل مسلمانان بر خودمان اعتراف کنیم همانا سعی ما در انکار این نشانه ای از نشانه های غرور کاذب است" "

مونتگمری وات

شرق شناس بریطانیایی

مونتگمری وات

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه