face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه کجاست؟! \ هدف برتر (أفلاطون)

هدف برتر

" این جهان به این شکلی که برای ما آشکار می شود جایی برای تصادف نگذاشته است. و هر جز و قسمت آن به سمت یک هدف در حرکت است. و آن هدف به سمت یک هدف برتر در حرکت است و این چنین رسیدن به آن هدف نهایی بی نظیر و بی همتا محقق می شود". "

أفلاطون

فیلسوف یونانی

أفلاطون

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه