face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه کجاست؟! \ مسیر خود را مشخص کن (رالف وأمرسون)

مسیر خود را مشخص کن

" "همانا دنیا راه را برای کسی که می داند به کجا می رود باز می کند)" "

رالف وأمرسون

فیلسوف آمریکایی

رالف وأمرسون

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه