face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه کجاست؟! \ راهها بسیار متعدد و فراوانند و خداوند یکتاست (لویس کارول)

راهها بسیار متعدد و فراوانند و خداوند یکتاست

" "اگر نمی دانی تو به کجا می روی پس هر راهی تو را به آنجا می برد" "

لویس کارول

دانشمند ریاضی

لویس کارول

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه