face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه کجاست؟! \ دلیل (راهنمای) خوشبختی (كات ستيفنس)

دلیل (راهنمای) خوشبختی

" " من پیش از این معنی سعادت را نمی دانستم از وقتی خواندن قران را آغاز کردم با تعجب از خود می پرسم : چرا مردم در مسیری بدور از هدایت در این دنیا حرکت می کنند در حالی که راهنما پیش روی آنهاست و روشنایی در پیش آنهاست"؟ "

كات ستيفنس

خواننده انگلیسی

كات ستيفنس

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه