face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه کجاست؟! \ خوشبختی نزدیک ترین چیزی است که می تواند پیش ما باشد (تولستوی)

خوشبختی نزدیک ترین چیزی است که می تواند پیش ما باشد

" "همانا ما در پی خوشبختی هستیم در حالی که آن بسیار نزدیک ماست همانسان که گاهی به دنبال عینک خود می گردیم در حالی که بر روی چشمانمان است" "

تولستوی

نویسنده روسی

تولستوی

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه