face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه کجاست؟! \ خوشبختی حقیقی (لورين بوث)

خوشبختی حقیقی

" " هم اکنون من در دنیای واقعی زندگی می کنم و مانند آن شخصیت فریبکار که در جهان معاصر داریم نیستم؛ شخصیتی مادیگرا و مصرف کننده صرف و در پی جنس مخالف و مواد مخدر، با این گمان که این چیزها هستند که ما را خوشبخت می کنند، اما من الان جهانی را پر از خوشبختی و مملو از عشق و دوستی و امید و صلح دیدم" "

لورين بوث

حقوقدان بریتانیایی

لورين بوث

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه