face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه خوشبختی \ پاسخ های قانع کننده (روز ماری هاو)

پاسخ های قانع کننده

" "من در اسلام پاسخ قانع کننده در باره معضل روح و ماده را یافتم و دانستم که جسد به مانند روح بر گردن ما حقی دارد و نیازهای جسم در نظر اسلام همان غرایز طبیعی هستند که باید سیر شوند تا انسان بتواند قوی و پرکار و مولد زندگی کند اما اسلام برای اشباع این غرایز اصولی را پی ریزی کرده است تا این غرایز بر اساس پایه های سالم اشباع شوند و رضایت نفس و روان حاصل شود و به دستورهای اسلام پایبند شوند مثلا ازدواج در اسلام تنها راه مشروع اشباع غریزه جنسی است و نماز و روزه و عبادت و ایمان به خداوند دیگر وسایل اشباع جانب روحی انسان هستند و به این ترتیب توازنی که در زنگی کریمانه انسان لازم است محقق می شود" "

روز ماری هاو

روزنامه نگار انگلیسی

روز ماری هاو

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه