face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه خوشبختی \ عقیده ساده و مختصر (نظمی لوقا)

عقیده ساده و مختصر

" "عقیده اسلامی یک عقیده ساده است که ایمان به آن سبب تمام شدن تمام سرگشتگی و ترس می شود و آرامش را در هر فرد ایجاد می کند و دروازه این عقیده برای هرکس گشوده است و جلوی هیچ کس به سبب نژاد یا رنگ گرفته نمی شود و به این ترتیب هر کس در سایه سار آن مساوات و عدالت را خواهد یافت عدالتی که با آن هیچ گونه برتری مگر با تقوا وجود ندارد، تقوا و پرهیزگاری از خداوند پروردگار جهانیان" "

نظمی لوقا

فیلسوف و اندیشمند مصری

نظمی لوقا

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه