face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه خوشبختی \ ایمان و زندگی (ارنست رنان)

ایمان و زندگی

" "ایمان از جمله نیروهایی است که فرد برای زندگی به آن نیاز مبرم دارد و نبود آن هشداری برای عدم توان برای تحمل رنج های زندگی است "

ارنست رنان

مورخ فرانسویی

ارنست رنان

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه