face
صفحه اصلی \ شواهد \ راه این است \ پر کردن خلا روحی (جیفری لانگ)

پر کردن خلا روحی

" "در یک لحظه خاص از زندگیم، خداوند با دانش و رحمتش بر من لطف نمود و بعد از اینکه مرا در انتهای درد و عذاب یافت, مرا به اسلام رهنمون شد. و من مسلمان شدم. پیش از اسلام من در زندگی خود معنی دوست داشتن را نمی دانستم. اما آن گاه که قرآن را خواندم احساس کردم که رحمت و لطفی فراوان و عظیم مرا در برگرفته و احساس کردم که دوستی و عشق در دل من جریان یافت. چیزی که مرا به سوی اسلام کشاند دوستی بی بدیل خداوند بود." "

جیفری لانگ

ریاضیدان امریکایی

جیفری لانگ

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه