face
صفحه اصلی \ شواهد \ آیا انسان نیازی به دین دارد؟ \ قوی ترین نتیجه (انشتین)

قوی ترین نتیجه

" " ایمان قوی ترین و باارزش ترین نتیجه پژوهش های علمی است" "

انشتین

فیزیکدان

انشتین

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه