face
صفحه اصلی \ شواهد \ آیا انسان نیازی به دین دارد؟ \ زمانه اضطراب و تشویش (رینیه دولو)

زمانه اضطراب و تشویش

" "ما در عصر تشویش و اضطراب زندگی می کنیم، بدون تردید دست آوردهای علمی و تکنولوژیکی ؛ رفاه بشر را افزایش داده اند اما در مقابل بر خوشبختی و سعادت و آسایش نیفزوده اند حتی برعکس باعث افزایش اضطراب و ناامیدی و بیماری های روانی در او شده اند؛ که معانی زیبایی را در زندگی او از بین برده است". "

رینیه دولو

نویسنده ای که برنده جایزه نوبل شد

رینیه دولو

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه