face
صفحه اصلی \ شواهد \ آیا انسان نیازی به دین دارد؟ \ دین سرچشمه زندگی است (آرنولد توینبی)

دین سرچشمه زندگی است

" " دین یکی از نیازمندی های ضروری سرشت بشری است، و ما را کافی است بدانیم که نیاز شخص به دین او را به حالتی از یاس و ناامیدی روحی می کشاند که را وامی دارد تا نیازهای دینی را در غیر جای خود درخواست کند" "

آرنولد توینبی

مورخ بریتانیایی

آرنولد توینبی

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه