face
صفحه اصلی \ شواهد \ آیا انسان نیازی به دین دارد؟ \ دلیل گویا (ارنست رینان)

دلیل گویا

" "ممکن است هر آن چه را که ما به آن علاقه داریم از بین برود، و آزادی استفاده از عقل و دانش و صنعت را از دست بدهیم. اما محال است که دین محو شود و از بین برود؛ بلکه این دلیل گویا برای بطلان مذاهب مادی ای خواهد ماند که می خواهند انسان را در تنگنا هاو کوره راه های پست زندگی زمینی محدود کنند "

ارنست رینان

مورخ فرانسوی

ارنست رینان

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه