face
صفحه اصلی \ شواهد \ آیا انسان نیازی به دین دارد؟ \ دلایل خود را بیاورید (دیوید هیوم)

دلایل خود را بیاورید

" " حکیم کسی است که ایمانش را بر اساس دلایل و براهین استوار کرده باشد". "

دیوید هیوم

فیلسوف اسکاتلندی

دیوید هیوم

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه