face
صفحه اصلی \ شواهد \ آیا انسان نیازی به دین دارد؟ \ حق روشن و شفاف (دکتر دوگلاس)

حق روشن و شفاف

" " رساله من در دکتری در باره تربیت و برپای امت بود و من کشف کردم که ارکان اسلام پایه های بسیار بزرگ و اصول ارزشمندی را برای بازگرداندن ساخت اجتماعی، اقتصادی و روانی امت ارایه داده است". "

دکتر دوگلاس

رئیس ریجینا

دکتر دوگلاس

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه