face
صفحه اصلی \ شواهد \ آیا انسان نیازی به دین دارد؟ \ از خداوند یاری بخواه (دیل کارنگی)

از خداوند یاری بخواه

" "شاید محتمل باشد تا هزاران نفر را که در بیمارستان های بیماری های روانی از درد و رنج به فریاد در آمده اند، نجات داد. اگر آنان بجای اینکه به تنهایی و بدون یاور و سند به معرکه زندگی وارد شوند از خداوند یاری می خواستند". "

دیل کارنگی

نویسنده امریکایی

دیل کارنگی

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه