face
صفحه اصلی \ شواهد \ آیا انسان نیازی به دین دارد؟ \ ارزش مرد به اخلاق اوست (البرکامو)

ارزش مرد به اخلاق اوست

" " مرد بدون اخلاق بسان وحشی ای است که در این جهان رها شده است". "

البرکامو

فیلسوف فرانسوی

البرکامو

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه