face
صفحه اصلی \ شواهد \ آفرینش هستی و آدمی.. حکمت و بزرگداشت و هدف \ یکسان و برابر

یکسان و برابر

" "دانشگاه اکسفورد تا 26 تموز سال 1964 میلادی حقوق مساوی میان دانشجویان دختر و پسر ( در باشگاه ها و اتحادیه های دانشجویی) را رعایت نمی کرد " "

خبيران من منظمة الصحة العالمية (WHO)

خبيران من منظمة الصحة العالمية (WHO)

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه