face
صفحه اصلی \ شواهد \ آفرینش هستی و آدمی.. حکمت و بزرگداشت و هدف \ بندگی یک مفهوم شامل و فراگیر است (حدیث شریف)

بندگی یک مفهوم شامل و فراگیر است

" رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید[ اگر قیامت آمد و در دست یکی از شما نهالی بود آن را بکارد" (روایت از احمد است). از رسول خدا پرسیدند: ای رسول خدا آیا در ارتباط جنسی و دفع آن مزد و پاداشی هست؟ ایشان صلی الله علیه وسلم فرمودند : آیا اگر آن را در غیر جای خود دفع کند گناهکار نمی شود؟ همین طور اگر آن را در جای حلال دفع کند پاداش دارد"( روایت از مسلم است). "

حدیث شریف

حدیث شریف

ارتباط با سایت

ارتباط با باشگاه